Khai thác mỏ Cao lanh tại xã Thái Niên, Bảo Thắng, Lào Cai

Công ty Hùng Vinh  hợp tác với Cty KAOLIN VIỆT  khai thác mỏ Cao lanh tại Xã Thái niên Huyện Bảo Thắng Tỉnh Lao cai. hành

    

Sản lượng 2.500 tấn /tháng.

Chất lượng cao lanh theo kiểm định  đạt vào loại tốt nhất của việt Nam. học xuất nhập khẩu thực tế

 

Tin Liên Quan